Priser
Hvem er vi Mobildiskotek Priser Booking

Priser

Fra spisning til kl. 02.00      4.000,- kr.
ekstra timer efter kl. 02.00      500,- kr. pr. time
Kørsel udenfor hovedstandsområdet aftales ved booking

Vi tager forbehold for at kunne fastsætte priser på baggrund af arrangementet. Ring derfor altid til os og få et fast tilbud.

Betingelser

Kontrakt vil blive tilsendt pr. mail når en aftale indgås. Kontrakten returneres til 90erFEST.dk med underskrift inden 14 dage fra modtagelse, ellers regner vi arrangement for aflyst.

Aflysning af arrangementet kan ske indtil 14 dage før arrangements dato uden betaling. Ved senere aflysning af arrangementet (senere end 14 dage før), opkræves 1/3 af kontrakt beløbet.

Betaling sker i løbet af aftenen eller ved arrangements afslutning. 

Alle kunder modtager regning på arrangementet. Mobildiskoteker er ikke momspligtigt jf. momslovens § 13 stk. 7 og lønsumsafgifts-lovens § 1.

Ved offentlige arrangementer påhviler det arrangøren at betale KODA/Gramex afgift (musikafgift til kopisterne) jf. gældende regler, da denne afhænger af entreindtægterne.

 
© 2015 Diskotek 90erFEST.dk

  Senest opdateret: 04. april 2013